Kategorie článků
SPONZORINGSERVERY


Desková hra Civilizace - Recenze

 

Od Fantasy Flight Games jsme zde měli již několik titulů deskových her a každý dělal svým tvůrcům jen čest. Tentokrát přinášíme recenzi na deskovou hru Civilizace od Sida Meiera, jenž je známá snad všem hráčům počítačových her. Deskovou verzi Civilizace zpracovali u Fantasy Flight Games ve spolupráci se společností Firaxis, jenž je tvůrcem 5. dílu PC verze této hry. Na úvod můžeme předeslat, že hra dělá čest svému jménu a je až s podivem, jak věrná zůstává své PC předloze.

Díky našemu partnerovi Ronegor – Deskové hry & věci kolem vám dnes přinášíme naší vlastní velkou recenzi deskové hry Civilizace. Recenze se týká základní verze hry, bez jediného rozšíření!

 

Co dostaneme v základním balení

Při otevření krabice jsme čekali, že budeme mít spoustu věcí k vylamování a rozdělování. Výsledek ovšem předčil i naše očekávání a krabice hry Civilizace je skutečně nacpaná k prasknutí.

Obsah balení:

• Pravidla
• Deska tržiště
• 6 tabulek národů
• 6 číselníků obchodu
• 6 číselníků ekonomiky
• 6 plastových spojek (pro číselníky obchodu a ekonomiky)
• 6 domovských mapových dílů (1 pro každý národ)
• 14 neutrálních mapových dílů
• 12 žetonů měst (3 pro každého hráče)
• 24 plastových figurek armád (6 pro každého hráče)
• 8 plastových figurek osadníků (2 pro každého hráče)
• 1 bílá plastová figurka ruské armády
• 55 čtvercových bojových karet:
 • 15 karet střeleckých jednotek
 • 15 karet pěších jednotek
 • 15 karet jízdních jednotek
 • 8 karet leteckých jednotek
 • 2 karty bojového bonusu
• 224 malých karet:
 • 4 karty přípravy hry (1 pro každého hráče)
 • 16 karet státních zřízení (4 pro každého hráče)
 • 144 karet technologií (36 pro každého hráče)
 • 1 karta technologie Let do vesmíru
 • 47 karet kulturních událostí
 • 12 karet divů
• 12 žetonů divů (4 starověké, 4 středověké, 4 moderní)
• 6 žetonů kulturní úrovně (1 pro každý národ)
• 18 žetonů slavných osobností
• 28 žetonů vojenského pokroku (7 pro každého hráče)
• 49 žetonů budov:
 • 10 žetonů přístavu
 • 6 žetonů obchodní stanice
 • 6 žetonů dílny / dolu na železo
 • 6 žetonů knihovny / univerzity
 • 6 žetonů sýpky / akvaduktu
 • 5 žetonů tržiště / banky
 • 5 žetonů chrámu / katedrály
 • 5 žetonů kasáren / akademie
• 20 žetonů chýší
• 10 žetonů vesnic
• 12 žetonů pohrom
• 1 žeton prvního hráče
• 16 žetonů surovin
• 90 žetonů kultury
• 28 žetonů zranění
• 75 žetonů mincí
• 4 referenční karty (1 pro každého hráče)

 

Velmi příjemným překvapením byly tabulky národů. Trochu jsme se pocvičili ve skládání (vše pasovalo jak ulité a jednotlivé součásti byly skvěle zpracované) a výsledkem byla krásná a přehledná tabulka celého národa, za který budete hrát. Díky tomu, že tabulka má hned dva ukazatele, které se aktivně pohybují, má hráč z této tabulky opravdu skvělý pocit.

 

Cíle hry

Hra, stejně jako její PC předloha, nabízí hned několik cílů, kterými můžete hru vyhrát. Výhra může být vojenská, ekonomická, kulturní anebo vědecká.

Pro dosažení vojenského vítězství je potřeba, aby jeden z hráčů zničil hlavní město jiného hráče. Při prvním nahlédnutí do pravidel nám tato cesta vítězství přišla dost jednoduchá, ale opak je pravdou. Hlavní město samo o sobě má již od začátku hry dobrou obranu a hráč si tak nejprve musí vylepšit armádu a dobře si ji zazásobit jednotkami, aby na toto vítězství mohl vůbec začít pomýšlet.

Ekonomické vítězství je vcelku jednoduché a jasné. Hráč pro dosažení tohoto vítězství musí dojít ve svém ukazateli ekonomiky k číslu 15. Ekonomický ukazatel naznačuje součet všech vašich žetonů mincí, které máte v jakémkoli bodě hry aktuálně vlastněné. Ty můžete sbírat buď přímo na hrací desce (ukazatele mincí v okolí vašich měst) nebo na některých kartičkách technologií, kam se pak mohou mince dostat různými způsoby dle dané vyzkoumané technologie.

Pro dosažení kulturního vítězství musíte jako první ujít celou kulturní cestu (na spodní straně desky obchodu). To můžete dělat pomocí získávání žetonů kultury z měst, která máte postavená (dobré jsou na to divy světa), případně z karet technologií, které Vám mohou v tomto ohledu pomoci. Dokonce i Váš národ může mít bonus pro hru na kulturní vítězství (ale rozhodně bychom to nedoporučovali upřednostňovat při hře například za Německo). Cesta kultury pak má tři zóny (I, II, III), přičemž v každé z nich je pohyb mezi políčky vždy tím dražší, čím blíže jste konci cesty. Při přechodech mezi políčky kulturní cesty si vždy můžete vzít karty kulturních událostí (velmi silné karty a v základu můžete mít maximálně dvě) a při přechodech mezi zónami kulturní cesty pak slavnou osobnost.

Vědecké vítězství se dosáhne – jak jinak – skrze výzkum. Hráč, který chce vyhrát tímto způsobem, musí předběhnout všechny ostatní a první vyzkoumat technologii „Let do vesmíru“. Oproti ostatním kartám technologií, které má každý hráč své a může tak zkoumat i věci, které již vyzkoumali jeho protivníci, je karta Let do vesmíru pouze jediná ve hře. Jedná se o výzkum z páté úrovně a k jeho dosažení musíte mít plný ukazatel obchodu v daném kole. Pro toto vítězství je dobré se soustředit na stavbu měst, která budou kolem sebe mít hodně ukazatelů obchodu. Jedná se o relativně jednodušší způsob vítězství ve hře, nicméně to platí pro všechny hráče. Díky systému výzkumu, jaký používá desková hra Civilizace, nejde vyzkoumat pátou úroveň během chvíle, ale musíte si na něj nějaký čas počkat. Na druhou stranu výzkum potřebuje každý hráč a tak se tímto směrem může ubírat v podstatě každý.

Po zkušenostech ze hry Civilizace bychom všem hráčům pak doporučili, aby si v závislosti na zvoleném národu, který budou hrát, vybrali druh vítězství (který by podle nich bylo dobré dosáhnout) již na začátku celé hry. Pokud by dle vývoje hry pak v průběhu změnili cíl, budou mít relativní nevýhodu proti hráčům, kteří se soustředí na svůj cíl od začátku. Pokud je však například hra příliš agresivní, může se snadno stát cíl, který jste si vytičili, nedosažitelným. Je tedy dobré plánovat dopředu, ale je také nutno přizpůsobovat taktiku běhu hry.

Pro dosažení svých cílů pak můžete využít také diplomacie a obchodu mezi hráči. I v tomto ohledu zůstává hra Civilizace věrná své PC předloze. Můžete obchodovat s ukazatelem ekonomiky (dokud máte zázemí na pokrytí takovýchto obchodů), ukazatelem obchodu a hlavně s přísliby (například vojenské pomoci) a to i do budoucna.

 

Průběh hry

Hra využívá systému hybridních tahů své PC předlohy (všichni hráči hrají zároveň). Tento systém je v podstatě stejný jako například u deskové hry Arkham Horror. Každé kolo je rozděleno do několika fází. Nejprve je údržba, poté správa měst, následuje pohyb a kolo se zakončuje výzkumem. Každou fázi odehrají hráči postupně a to v pořadí dle hodinových ručiček, počínaje prvním hráčem. Nejprve tedy všichni hráči postupně provedou údržbu, poté opět všichni postupně správu měst a tak dále. Toto je vynikající aspekt hry, díky němuž nemají hráči prostoje a tak se poslední hráč kola nenudí, než si všichni jeho soupeři odehrají své tahy. Zároveň to dává možnost pružněji reagovat na strategie ostatních hráčů.

Vzhledem k tomu, že první hráč by v takovém systému byl v relativní nevýhodě, putuje na konci kola i žeton prvního hráče v pořadí dle hodinových ručiček. Kolo začíná tedy pokaždé někdo jiný. Stejný systém putování žetonu prvního hráče využívá i hra Touch of evil. Ta má ovšem obrovskou nevýhodu, že každý hráč si nejprve odehraje celý svůj tah a poté hraje další hráč v pořadí. Pokud tak v Touch of Evil máte u sebe žeton prvního hráče, v podstatě po svém tahu musíte počkat dvě kola, než budete zase na řadě. Hra Civilizace svými hybridními tahy pak drží všechny hráče v akci, což je obrovská výhoda této hry. Prostoje mezi jednotlivými fázemi pak budete velmi rádi využívat ke strategickému plánování.

 

Fog of war na stole, aneb odkrývání neznámé hrací plochy

Balení obsahuje 6 začátečních mapových dílů (pro každou civilizaci jeden). Co se na těchto dílech nálézá je do jisté míry uzpůsobeno národům, kterým tyto díly patří. Tyto díly se nachází v rozích, podle pozice hráčů u stolu. Mapa světa (hrací deska) je pak dotvořena dalšími 12 náhodně vybranými mapovými díly, které se položí rubem nahoru tak, aby doplnili mapu na čtverec (4 x 4 mapové díly). Tím vznikne mapa, kterou zatím hráči nevidí.

Takto alespoň zní základní rozvržení mapy dle pravidel hry. Samozřejmě si můžete trochu s hrací deskou zaexperimentovat a utvořit například uprostřed mapy prázdny prostor symbolizující nepřekročitelné hory nebo hluboký oceán.

Každý mapový díl je na svém lícu dále rozdělen na svém na 16 políček (4 x 4 čtverec), po kterých se pohybují figurky a na nichž se staví města a rozšíření. Každé z těchto políček na sobě má určitý typ terénu a případné suroviny určené k těžbě. Posouvat mezi sebou díly mapy je tak možné o čtvrtiny délky stran, aby zůstalo zachováno rozložení políček na dílech mapy vůči sobě.

Pokud chcete prozkoumávat nové části mapy, musíte jednoduše dojít k okraji mapového dílu, na kterém se nalézá vaše figurka. Jeden bod pohybu (v základu mají všechny figurky 2 na kolo) pak spotřebujete na otočení nového mapového dílu, vedle kterého se vaše figurka nachází. Pro ještě větší náhodu v rozložení mapy se pak nově otočený díl orientuje pomocí malé šipečky na jednom okraji ve směru, odkud byl díl objeven. Drobnou nevýhodou je, že opticky pak vznikají křečovité přechody mezi pláněmi a vodní plochou, ale odměnou hráčům je, že nikdy nebudou hrát na stejné mapě. Ta je vždy nově a náhodně generována těmito mapovými díly.

Pro úplnost ještě uvedeme, že základní pravidla obsahují 3 základní rozložení mapy podle počtu hráčů.

 

Stavba měst, jejich rozvoj a těžba

Každá civilizace začíná s jedním hlavním městem, které si umístí na svůj počáteční mapový díl. Může tak učinit do středních 4 políček dílu a to vzhledem k pravidlům, že město kolem sebe musí mít 8 odhalených políček mapy. Nelze tak stavět města u neznámých okrajů mapy (je potřeba nejprve objevit nový díl) nebo u okrajů mapy jako takových. Začáteční mapový díl má navíc (pro hráče-nováčky) označení vhodného umístění kapitolu, kde tvůrci hry doporučují město postavit. V závislosti na vaší strategii a plánech si samozřejmě můžete vybrat i políčko jiné.

V průběhu hry pak hráči staví města další dle možností mapy a svých zájmů. Každé město bude mít takové zdroje, vedle jakých bylo vystavěno. Je proto vhodné velmi obezřetně volit pozice pro svá další města jak z pohledu surovin, tak z pohledu rozmístění ostatních hráčů. Nová města se na začátku dají stavět pouze pomocí osadníků (stejně jako v počítačové verzi). I to se ovšem dá v průběhu hry změnit. Při stavbě nového města je také dobré si promyslet, jaké budovy by do města měly přijít. Jednotlivé typy budov se totiž umisťuji na určité druhy terénu (některé budovy mohou být postaveny na jakémkoli druhu terénu). Například důl nemůžete postavit na planinu nebo poušť.

Osadníci v deskové verzi civilizace navíc mají unikátní vlastnost. Pokud totiž osadníka postavíte na políčko se surovinami, které jinak nepřiléhá žádnému městu, můžete suroviny z toho políčka pro jedno ze svých měst využít. Je možné tak doplňovat nedostatkové suroviny (především produkce) pro stavbu náročnějších staveb, případně samotných divů. Výjimku tvoří body obchodu, které se sčítají vždy na začátku kola a nespadají do normální těžby surovin. Naproti tomu obsahuje hra ještě dvě unikátní suroviny, kterými jsou špioni a uran. Ty nelze dostat jinak, než přes boj s vesnicemi nebo prozkoumáním chýší.

Při správě měst každý hráč určí, co dělá jaké z jeho měst. Město může stavět novou stavbu, těžit speciální (vzácné) suroviny (víno, kadidlo atd), nebo se zaobírat kulturním rozvojem. Pokud se hráč rozhodne pro novou stavbu, musí nashromáždit ze zdrojů daného města dostatečný počet symbolů kladívek (znak produkce), aby tím mohlo zaplatit cenu budovy, kterou plánuje postavit. Pro tento účel je velmi vhodné využívat osadníky na vzdálenějších políčkách. Stavbu také dobře podpoří určité výzkumy. Pokud se rozhodnete k těžbě surovin, vezme si majitel daného města suroviny dle speciálních symbolů na okolních políčkách. Speciální suroviny je taktéž možné získat z dobytých vesnic a chýší. Při soustředění na kulturu si majitel města vezme tolik symbolů kultury (žeton ve tvaru hlavy antického sloupu), kolik se jich nalézá v okolí města. Pro kulturu je velmi vhodné stavět právě divy světa, které hráči navíc dávají i další speciální výhody do hry.

Při stavbě nových budov se pak tyto budovy umisťují do okolí města. Je proto potřeba dbát na to, abyste si nenahradili zásadní městské suroviny surovinami z budovy, které tolik nevyužijete. Speciální stavbou jsou pak kasárny, které jsou výborný obraný prostředek, případně ideálně podpoří hru na vojenské vítězství. Tyto budovy však nedávají žádné suroviny kromě bonusu síly do vojenských střetů a tak je potřeba stavět je zvlášť obezřetně.

U měst je dále třeba hlídat budovy s hvězdičkou. Jedná se o budovy, které mohou být ve městě vždy jen jednou. Pokud tedy například postavíte kasárny do města, již zde nepostavíte jinou hvězdičkovou budovu. To jde samozřejmě ruku v ruce s dříve zmiňovaným výběrem strategie. Jednotlivé hvězdičkové budovy jsou totiž vhodné pro určitý typ vítězství.

 

Jednotky, boj a státní zřízení

Hra Civilizace má pouze dva druhy vojenské. Každý hráč má k dispozici 6 figurek armád, reprezentovaných vlaječkou hráčovi barvy, a dvě figurky osadníků, reprezentovaných vozy s plachtou. Výjimku tvoří pouze civilizace Rusko, které má ještě jednotku „Bílý Rus“, která je prezentována vlaječkou bílé barvy. Rusko tak je jediná civilizace, která má celkem 7 figurek armád a hru začínají také s jednou armádou navíc.

Figurky osadníků se ve hře civilizace využívají ke stavbě nových měst a těžbě surovin, které by jinak žádné město hráče nezískalo. Figurky armád pak symbolizují vaší vojenskou sílu na mapě. Vojenské jednotky se během hry mohou povyšovat. Přehled úrovní jednotlivých armád máte na desce obchodu, pod příslušnými balíčky jednotek. Především pro vojenské vítězství je potřeba povyšovat druhy jednotek, aby byly v boji účinnější. To se provádí samozřejmě různými technologiemi získaných výzkumem. Další podstatná věc ve hře je takzvaný shromažďovací limit. Ten udává, kolik vašich jednotek může zároveň okupovat jedno pole mapy. Pokud máte v plánu dobít soupeřův kapitol, bude pro vás bezpodmínečně nutné tento limit zvýšit přes technologie. Jednotky, které jsou tímto způsobem srocené na stejném políčku, se pak mohou pohybovat jako jedna jednotka.

Pohyb jednotek je v začátku dvě políčka za tah a jednotky nemohou ani vstoupit na políčka s vodou. Přes technologie pak počet tahů jednotek zvyšujete, budou moci vstoupit na vodní políčka a nakonec na vodních políčkách budou moci i zůstávat na konci svého tahu.

Boje jsou řešeny v Civilizaci velmi zvláštním způsobem. Jedná se o jakousi parafrázi přebíjení karet. Ve hře jsou 4 druhy jednotek. Pěchota, střelci, jízda a letectvo. Letectvo je speciální kategorie jednotek, přístupná pouze přes výzkum. Není možné je jakkoli vylepšovat a dokonce je nemůžete mít v arzenálu, dokud nemáte potřebnou technologii. Z ostatních tří balíčků jednotek si pak kupujete karty, které tvoří vaši zásobu jednotek.

Při vstupu do boje (například s vesnicemi) se musí nejprve vytvořit vaše armáda. Podle počtu vlaječek (figurek armády), které jste do boje přivedli, si náhodně vyberete příslušný počet karet jednotek z vaší ruky (první vlaječka jsou tři karty, každá další vlaječka pak dvě další karty navíc). Teprve nyní se můžete podívat, co máte v boji k dispozici za jednotky. Každá karta jednotky má čtyři strany a každá strana představuje úroveň dané jednotky. Podle toho, na jakou úroveň máte daný typ jednotek povýšen, využíváte příslušnou stranu karty jednotky. Síly karet i v rámci jednoho typu jednotek nejsou vždy stejné, ale například pěchota na základní úrovni může mít sílu 1 – 3.

Boj samotný pak probíhá střídavým vykládáním karet, kdy začíná vždy bránící strana. Karty jednotek proti sobě vytváří fronty, které můžete blokovat (případně rovnou zabít) anebo si otevřete vlastní frontu novou. V boji je potřeba plánovat vyložené jednotky podle jejich bonusů. Platí zde systém kámen, nůžky, papír, kdy pěchota trumfuje jízdu, jízda střelce a střelci pěchotu. Pokud jedna jednotka trumfuje jinou, pak se řeší nejprve zranění, které udělí trumfující jednotka. Jednotka v obraně pak uštědří protivníkovi zranění pouze v případě, že ji trumfující jednotka nezabila. Pokud mezi jednotkami není trumf, řeší se obě zároveň. Mezi jednotlivým vyložením karet pak můžete jednotky i léčit. Boj probíhá, dokud nemají oba účastníci boje kompletně vyložené karty. Na konci boje se pak sečtou síly zbylých jednotek na každé straně a vítězí hráč, kterému zbyla větší síla na konci boje. Vítěz p V případě boje s vesnicí pak za vesnici bojuje hráč po levici hrajícího hráče a nabere si pro tento účel vždy tři karty přímo z desky obchodu.

Města jsou speciální případy boje, jelikož město samo o sobě má vždy svůj bonus k síle. Pokud má město hradby, tento bonus se ještě zvyšuje. Hráč, který brání své město, naproti tomu nemá možnost ovlivnit počet karet v ruce.

Vždy je dobré mít na ruce dostatečný počet jednotek. Pokud vstoupíte do boje a máte nárok na 7 karet jednotek, ale v ruce máte jen tři, můžete použít jen tyto tři karty.

Speciální funkci ve hře Civilizace pak zaujímají státní zřízení. Všichni hráči, kromě Říma, začínají s neutrálním státním zřízením. Pokud pak vyzkoumají v rámci technologií jiné státní zřízení, mohou jej začít využívat. Mezi státními zřízeními mohou města přecházet libovolně během hry. Pokud ovšem chtějí přejít, musí absolvovat jedno kolo státní zřízení anarchie. Ta má samozřejmě neblahý vliv a teprve následující kolo si mohou dát nové státní zřízení dle své volby. Jediná výjimka je při vyzkoumání nového státního zřízení. Pokud chcete na toto zřízení přejít ihned po vyzkoumání (na začátku kola po vyzkoumání státního zřízení), můžete tak učinit i bez anarchie.

 

Výzkum

Výzkum představuje jednu ze zásadních částí hry Civilizace. Každé kolo se nasčítají body obchodu, které je možné na konci kola směnit za výzkum (pokud máte potřebný počet bodů). Při výzkumu vždy využijete všechny body obchodu, které máte k dispozici, a dojde tak ke ztrátě přebytečných bodů. Proto je dobré, pokud máte přebytek bodů proti potřebnému výzkumu, zobchodovat s ostatními hráči přebytek za jiný bonus. Samozřejmě hráči musí mít na paměti, aby tyto obchody nepůsobili proti nim samým.

 

Vyzkoumané technologie se staví do pyramidy u každého hráče. Hráči si pokládají technologie první úrovně jako základnu celé pyramidy. Abyste mohli vyložit technologie druhé úrovně, musíte mít alespoň dvě technologie z první úrovně. Celý výzkum pak využívá překryvu mezi sebou jako při stavění cihel. Abyste mohli vyložit technologii nějaké úrovně (vyjma první), musíte mít v předešlé úrovni volně místo mezi dvěma technologiemi, na které usadíte tuto novou technologii. Při naší hře tento fakt působil jako vtipný a velmi vítaný doplněk, který klade právě výše zmiňované omezení, abychom nevyložili Let do vesmíru během několika kol. Musíme se nejprve dostat ke dvěma technologiím čtvrté úrovně, na které pak položíme tuto technologii. Ty ovšem vyžadují alespoň tři technologie třetí úrovně, a tak dále.

Vyzkoumané technologie mohou podpořit jakoukoliv cestu k vítězství. Stejně jako vy si jimi budete zásadně pomáhat, je potřeba průběžně sledovat i technologie ostatních hráčů. Mohou vám dobře napovědět, co má váš protivník za lubem a jaké budou asi jeho plány. Zároveň v kulturních událostech můžete mít i karty na „ukradení“ výzkumu a pak je dobré mít přehled co kde „seženete“.

 

Hodnocení

Hra je velmi dobře graficky zpracována. Všechny díly hry jsou velmi dobře vylisovány a slibují odolnost. Karty jsou jasně přehledné, označené a musíme říct, že je radost se na tuto hru už jen dívat, natož ji hrát. Co musíme však zdůraznit - tabulky jednotlivých civilizací. Jejich provedení je opravdu perfektní a zajímavé (díky ukazatelům obchodu a ekonomiky). Grafické zpracování je vskutku překrásné a perfektně doplňuje všechny ostatní prvky, které budete mít na stole (a že jich opravdu není málo).

Jak jsme psali již úvodem, je až neuvěřitelné, jaké všechny aspekty PC verze dokázali tvůrci této hry dostat na desku stolu. Hra je zcela věrná svému jménu a představuje další hru Civilizace v tak dobře známé a velmi oblíbené sérii. Neuvidíme tu sice prvky hry jako je například náboženství a jeho šíření do ostatních civilizací nebo turismus, ale i tak je to skutečný strategický zážitek k této hře zasednout. Pro každého fanouška počítačové Civilizace je tahle deskovka skutečně nutností a zároveň zárukou velmi dobré zábavy.

Co se týče hrací doby, pokud budete alespoň trochu plánovat (takže budete přemýšlet nad svým dalším krokem), budete hrát ve 4 hráčích a především pokud ještě nebudete mít vše naučené nazpaměť (hlavně kartičky technologií), tak se vám hru jen velmi těžko podaří dohrát za méně jak 4 hodiny. Tyto 4 hodiny jsou ovšem naplněné plánováním, strategizováním, obchodem a válkami mezi civilizacemi.

Pro hraní je rozhodně výhoda mít naučené mechanismy z počítačové verze. Lépe a rychleji tak pochopíte principy, které hra používá. Rozhodně tuto hru nemůžeme doporučit lidem, kteří hledají jednoduchou deskovou hru například pro začátečníky, nebo jen tak na večerní pohodový oddech s popovídáním.

Každopádně hodnocení naší redakce zní: Velmi komplexní a strategická hra vhodná pro každého, kdo hledá zajímavou hru na celý večer, která mu dá možnost plánování a volby z několika možností jak hru vyhrát. Hra je perfektně zpracovaná a vyvážená a to jak po grafické stránce, tak po stránce herních mechanismů a možností. Vřele doporučujeme ke koupi a hraní!

 

Pokud jsme Vás navnadili, můžete si hru zakoupit a nechat dovézt až domu od obchodu Ronegor – Deskové hry & věci kolem. Přejeme Vám hodně zábavy a zážitků u této hry.

 Herní portál od hráčů pro hráče
Copyright © TauriGaming 2015-2017
All Rights Reserved TauriGaming.cz