Kategorie článků
SPONZORINGSERVERY


Recenze - PORTAL desková hra

Po hře PORTAL a PORTAL 2 na PC vydala společnost Cryptozoic Entertainment, samozřejmě ve spolupráci s Valve, deskovou verzi této slavné hry. Podtitul hry je Nespolečenská hra o sbírání dortů. Oproti počítačové verzi, ze které vzešlo, že dort je pouze lež, se v této hře stává dort velmi krutým (ale extrémně zábavným) druhem reality. Hra je extrémně nekooperativní a mohou ji hrát 2 – 4 hráči.

Dnes jsme proto více než nadšení, že díky našemu partnerovi Ronegor - Deskové hry a věci kolem, můžeme přinést vlastní recenzi a co víc, tuto hru si přímo zkusili.

 

Obsah krabice

Jako klasicky se podíváme, co naleznete po prvním otevření krabice uvnitř. Ke hře budete mít k dispozici:

2 instrukční manuály (český a německý)
8 (x4) kousků dortů pro každého hráče
8 (x4) testačních subjektů pro každého hráče
18 panelů testovacích místností
1 herní podložku
1 žeton střílny
1 kostku společnici
1 žeton GLaDOS
20 karet aperture/postav
2 žetony portálů
4 (x2) karty portálových zbraní (české a německé)
1 aktivační kartu na STEAM s kódem hry PORTAL 2

V tomto bodě musíme vyzdvihnout, že hra se drží striktně grafické předlohy hry PORTAL 2, což nás velmi potěšilo a tak to má být. Co mě v první chvíli zarazilo (setkal jsem se s tím poprvé) je fakt, že hru dostanete v dvoujazyčném provedení. Máte sérii německých a českých karet zvlášť a na podložce se spalovnou pak máte dvoujazyčné verze všech nápisů. Chápu toto zaměření a za mě ho i vítám (pokud máte známé z ciziny, uvítáte ho také). Jen bych osobně radši viděl druhý jazyk angličtinu. Bohužel musíme udělit i (jen velmi lehkou) výtku a to hned ve dvou ohledech.

První je zpracování figurek. Svou jednoduchostí v nich každý okamžitě pozná testovací subjekt z propagačních materiálů společnosti Aperture v PC hře. Střílnu a Kostku společnici také poznáte hned na první pohled a já osobně jsem byl velmi pobaven, když jsem si hrál s těmito žetony, pocitem, že je mám skutečně v ruce a ne jen na monitoru (ačkoliv v PC verzi jsou mnohem větší). Výtka je udělena v tom ohledu, že u testačních subjektů jsou jasně znatelné nálitky a věžička je z výroby nabarvena přesnými barvami, které odpovídají její PC předloze, ale jsou na ní znatelné nepřesnosti barvení (přetahy). Zároveň bychom asi (ale to už je jen doporučení) v dalších revizích uvítali sytější barvy použité k nabarvení testačních subjektů a kousků dortů. Nicméně vzhledem k tomu, jak v PC předloze působila a dopadla společnost Aperture, musím přiznat, že jsem zvažoval, zda se vůbec jedná o nedostatky, nebo zda je to záměrně zpracování těchto herních prvků.

 

Druhá záležitost, která nám na kratičký okamžik zamotala u hry hlavu, byl překlad. V 99,5 procentech je překlad velice dobrý, jasný a nepostrádá základní význam. U charakterové karty „Rozzlobené jádro“ je ovšem popis postavy v české verzi malinko zavádějící. Jedná se o kartu, kde hráč může přesunout pouze jednu figurku a ve vybrané místnosti může zničit jeden testovací subjekt dle své volby. Původně jsme si kartu vykládali, že můžeme libovolně ničit nepřátelům po jednom subjektu. Po tom, co se nám velmi nezdála tato karta, která nám defacto tímto způsobem zamkla hru, konzultovali jsme ji s německou verzí a zjistili, že subjekt se ničí ve vybrané místnosti, kam jste přesunuli jeden svůj subjekt. U instrukčního manuálu jsme pak zaznamenali drobné nedostatky, ke kterým došlo patrně automatickým formátováním, nicméně na pochopení pravidel a naučení hry to nemělo nejmenší vliv (i díky jasným a přesným obrázkovým ukázkám ze hry).

Za upozornění asi také stojí (ačkoliv na to každý hráč přijde během prvních okamžiků), že dílky jednotlivých testovacích místností mají systém zapadání do sebe podobný dílkům puzzle. Některé dílky ovšem měli ražbu možná o nějaký ten kousek milimetru hnutou a nezapadli tak dobře. Dle mého názoru je to jen otázka ochození dílků, nicméně pokud dílky zaklapnete silou a budete je pak opět rozpojovat (což určitě budete), může se stát, že se třením poškodí tento výčnělek. Proto doporučujeme být opatrní.

 

Cíl hry

Cíl hry je v podstatě objasněn už v podtitulu celé hry. Půjde především o sbírání dortů. Dorty mají jasně daná kritéria, jak se k nim hráči mohou dostat. Je to buď aktivací místnosti, ve které mají majoritu testačních subjektů, případně se k dortu můžete dostat z Aperture karet. Dorty se nesbírají k jednotlivým hráčům, jak byste si mohli myslet, ale nasazují se k testačním subjektům přímo do laboratoře.

Hra je cílena nejen na sesbírání dortů, ale také na jejich udržení v rámci laboratoře. Hra končí totiž ve dvou, jasně daných, okamžicích. Pokud došlo ke zničení všech testačních subjektů v laboratoři (hrací plán tvořený 15 panely testovacích místností), hra okamžitě končí. V tomto případě vyhrává hráč, který dokázal v laboratoři udržet nejvíce svých kousků dortu. Druhá možnost je, že došlo ke spálení všech kousků dortů. V tomto případě pak vyhrává hráč, který má v laboratoři nejvíce testačních subjektů. V případě remízy na počet dortů, vyhrává hráč, který má nejvíce subjektů. Pokud i na testační subjekty je hra nerozhodná, hráči, kteří bojují o vítězství, mají pronést projev o deseti slovech, proč právě oni by měli vyhrát. Ostatní hráči pak rozhodují, kdo v tomto případě dal lepší odůvodnění výhry. Velmi zábavný je potom fakt, že v tomto projevu nesmíte používat slova obsahující písmeno „C“. Můžete nám věřit, sami jsme si vyzkoušeli tento projev při remíze, a poslouchat takové odůvodnění je velmi vtipná záležitost.

 

Průběh a principy hry

V průběhu hry, jak jsme zmínili výše, jde především o sbírání dortů a jejich udržení do konce hry. Podle dvou typů konců ale může jít také o udržení subjektů ve hře při snaze o spalování dortů. Základní herní prvky, sloužící k těmto účelům, jsou následující:

Laboratoř - začátkem hry dojde k rozestavení laboratoře. Náhodně vyberete patnáct místností, ze kterých utvoříte laboratoř ve třech řadách. Po  této laboratoři se pak pohubují testační subjekty a dorty, střílny a žetony portálů. Laboratoř sama o sobě je dost dynamickou a živou záležitostí a mění se s každým tahem hráče. Na levé straně laboratoře se pak nachází nový okraj a na pravé straně laboratoře starý okraj.

Aperture / charakterové karty – Tyto karty jsou v této hře velmi mocný prvek. První co mě upoutalo, a velmi příjemně překvapilo, byl styl zpracování těchto karet. Každá karta Aperture je zároveň karta charakteru. Karty Aperture mají 8 druhů. Mezi nimi najdete například možnost pohnout s Kostkou společnicí nebo se střílnou, ale také třeba získat kousek dortu. Při jakémkoliv použití karty Aperture se tato odkládá, ale tím stylem, že se odhalí strana charakteru a odkládací balík tak plní svou funkci aktivní postavy. V podstatě tedy můžeme říci, že karta Aperture je vždy platná buď jedním, nebo druhým způsobem. V každém bodě hry můžete mít na ruce maximálně tři aperture karty. Pokud tedy máte brát kartu a nemáte již na ni místo, neberete si ji (oproti většině her, kde se karta vezme, ale odhodí se z ruky na požadovaný počet).

Nový / starý okraj laboratoře – Jednoduché určení stran laboratoře. Jejich působení je rozděleno zásadním stylem. Na starém okraji laboratoře dochází – podle voleb hráčů - k aktivacím místností, a pokud jsou v aktivovaných místnostech přítomny testační subjekty, přidělí se odměna hráčům podle pravidel. Nový okraj pak slouží k umisťování nových herních prvků (testační subjekty, dorty, střílna a podobně) do laboratoře. Při aktivaci testovací místnosti je místnost recyklována a všechny testační subjekty a dorty na ní zpopelněny. Testační subjekty si pak rozebírají hráči dle barev zpátky do svých rezerv, ale dorty putují přímo do spalovny na herní podložce, kde zůstávají už natrvalo a nelze je tedy jakýmkoliv způsobem znovu zařadit do hry.

 

Pro získání nového testačního subjektu nebo karty Aperture hra používá jednoduchý mechanismus. Pokud přesunete pouze jeden testační subjekt v laboratoři, dostanete odměnou buď nový subjekt (na nový okraj laboratoře) nebo jednu Aperture kartu. Oba tyto prvky jsou základními stavebními kameny hry.

Tah každého hráče se skládá ze čtyř částí. První probíhá vykládání karet Aperture, kdy můžete vyložit libovolné množství karet ze své ruky (maximum vždy 3). Zde je potřeba plánovat velmi obezřetně, v jakém pořadí karty vykládáte, jelikož charakter na poslední kartě zůstává jako aktivní na vrchu odhazovacího balíčku a Vy s ním budete muset pracovat. Následuje přesun testačního/ch subjektu/ů. V této fázi se rozhodnete z které a do které místnosti budete přesouvat subjekty. Počet přesunutých pak záleží už jen na vás a na tom, kolik jich máte v dané místnosti. Poté se aktivuje místnost na starém okraji laboratoře. To znamená, že pokud se nachází subjekty v dané místnosti, přidělí se podle pravidel hry odměny. Poté se místnost recykluje, což znamená, že se obrátí na druhou stranu (karty místností jsou oboustranné a každá strana pak nabízí jiné odměny) a přiloží se na nový okraj laboratoře.

Tímto způsobem probíhá tah každého hráče. Každý hráč je zároveň povinen vždy aktivovat jednu místnost ze starého okraje a to i v případě, že není, kdo by získával odměny. To samo o sobě udává jasnou představu o tom (ačkoliv mě samotnému to došlo až během hry), že celá laboratoř chtě nechtě průběžně cykluje. Z toho plyne pro hráče důležitý fakt ke strategii, a sice že je jedno jak moc pracujete se subjekty a dorty, laboratoř sama je nakonec dostane na starý okraj. Jediná výjimka je, pokud byste se usilovně snažili utíkat pořád směrem k novému okraji dortu. Upozorňuji, že to by Vám „možná“ mohlo vyjít ve hře dvou hráčů. Pokud ovšem hráčů bude víc, jste odsouzeni k nezdaru a spíše přemýšlejte jak své subjekty dostat na výhodná políčka. Také doporučuji doufat, že nebudete mít sebou Kostku společnici, která Vám zajistí jen to, že v případě aktivace místnosti nedostanete žádnou odměnu, pokud ji máte sebou.

Zásadní vliv na hru pak mají již zmiňované charaktery. Jejich působení je opravdu rozličné. Dokonce naleznete charakter, který, pokud je aktivní, dává možnost spálit dva své dorty a ukončit okamžitě hru. Pokud se Vám sejde tento charakter a silná převaha dortů v laboratoři, jste vítězové. Většina charakterů navíc působí na začátku Vašeho tahu a tak většinou pocítí efekty této změny až následující hráč.

Dalším strategickým doplňkem hry jsou pak portály (podle kterých se celá hra jmenuje), které, pokud se šikovně rozloží, Vám pomohou překonat klidně celou laboratoř během jednoho přesunutí. Pokud stojíte na poli, které obsahuje jeden žeton portálu, pak se pro Vás pole přilehlé stává i to, kde leží druhý žeton portálu. Tato vlastnost se velice hodí i v případě, že potřebujete zachránit svůj dort před brzkým zničením.

Velmi vtipný fakt totiž je, že testační subjekty mohou při přesunu mezi místnostmi nosit sebou i dorty a to v poměru: jeden subjekt může nést jeden dort jakékoliv barvy. V průběhu hry si tak můžete odnášet subjekty do bezpečí k novému okraji laboratoře, nebo naopak nosit nepřátelské dorty ke starému okraji na zpopelnění. Celá hra se tak soustřeďuje na vynalezení strategie, kdy v ideálním případě přidáváte své dorty do laboratoře, cizí pálíte, u čehož si hlídate, aby při převaze Vašich dortů došlo k zabití všech testačních subjektů v laboratoři (ano, včetně Vašich) a stali jste se tak vítězem. K tomu Vám bude velmi prospěšný i žeton střílny, který, v momentě kdy se ocitne na stejném políčku s testačními subjekty, okamžitě ničí všechny a pouze testační subjekty. Testační subjekty mohou přenášet dorty, i pokud jsou přesouvány cizími hráči proti vůli jejich majitele.

V praxi se nám hry vždy svezly spíše do bodu, kdy jsme se snažili o rychle zpopelnění všech dortů (pokud mají všichni hráči zpopelněny všechny kousky dortů, hra okamžitě končí) s udržením převahy testačních subjektů v laboratoři. Nutno podotknout, že tento způsob hry je o poznání jednodušší, než zpopelnění všech testačních subjektů při udržení dortů v laboratoři.

Podnikli jsme hru ve dvou a ve třech lidech. Musíme přiznat, že charakteristika hry se značně mění i s počtem hráčů. Ve dvou lidech hra připomínala ve značném měřítku šachy a ve třech lidech pak připomínala bratrovražednou válku. Ačkoliv jsme nepodnikli hru ve čtyřech hráčích, věříme, že to bude spíš připomínat doby chaosu a vražedného běsnění.

 

Shrnutí

Jedná se o hru založenou na základě PC předlohy a desková verze zůstává v pravdě věrná dojmu, kterým působí PC předloha na své hráče. Perlička pak je, že tato hra mě, jako zatím jediná, dokázala pobavit už jen pouhým čtením návodu. Stejně tak musím podotknout, že již při čtení návodu ke hře (instrukční manuál) jsem se do hry zamiloval při představě, kdy testační subjekty pobíhají po laboratoři, nosí sebou kousky dortů a snaží se navzájem zpopelnit a ve spoustě případů i záměrně sami sebe.

Co se tohoto ohledu týče, hra ještě překonala mojí bujnou fantazii a dáváme jí rozhodně palec nahoru a to jak za velmi originální nápad na hru, tak za zpracování, jakým se hra hraje. Celou dobu hry se jedná o velmi tvrdý konkurenční boj, a pokud by některý z hráčů měl v jakémkoliv bodě pocit, že to má takříkajíc v kapse, zpravidla se velmi šeredně splete. Hra je velmi dynamická, ustavičně drží hráče v napětí a zároveň vyžaduje velmi flexibilní taktiku, kterou budete upravovat podle aktuálního stavu zásob a dění v laboratoři.

Tuto hru můžeme vřele doporučit všem fanouškům deskových her, a samozřejmě přednostně hráčům sci-fi a zejména hráčům hry PORTAL. Jen upozornění na závěr, hra přesně splňuje charakter rčení „Easy to play, hard to master“. Pokud navíc nejste hráč PORTALu, po koupi této hry můžete být okamžitě, díky krásnému dárku v podobě aktivačního klíče hry PORTAL 2 na Steamu.

Pokud Vás naše recenze přesvědčila, že je tato hra tím pravým pro Vás, nebo někoho z Vašeho okolí, neváhejte si ji nechat dovézt až domů z obchodu Ronegor: PORTAL - prodej.

 

Galerie:

    

    

     

     

     Herní portál od hráčů pro hráče
Copyright © TauriGaming 2015-2017
All Rights Reserved TauriGaming.cz