Kategorie článků
Naši VIP hráči

|TG|Ondísek-Senpai
Bore
MAJONEZA
SERVERY


Rebelie ve světě Star Wars, aneb galaxie na desce

 

Nastartujte své X-Wingy a T-Fightery, jelikož finální bitva o galaxii mezi impériem a rebely právě vypukla. Pokud jste někdy snili o tom, že budete jako Darth Vader, případně jako Luke Skywalker, máte k tomu jedinečnou příležitost skrze deskovou hru Star Wars: Rebelie.

Obsah herní krabice:

1 Přehled pravidel a 1 Průvodce hrou

1 Herní deska (rozdělená na dvě půlky)

25 velitelů s plastovými stojánky (imperiální a rebelští)

15 karet úkolů

68 karet misí

31 karet průzkumu

30 karet taktiky

34 karet akcí

2 listy frakce

7 doplňkových prstenců k velitelům

10 speciálních kostek

153 plastových figurek

83 různých žetonů (poškození, zničená soustava, ukazatele a další)

Na tomto místě bych rád vyzdvihnul především počet a kvalitu figurek, které jsou ve hře obsaženy. Jedná se velmi dobře zpracované figurky z plastu, z nichž některé je potřeba ještě navíc složit. Jsou to velké křižníky, ale především Hvězda smrti. Celkové zpracování plánu a dalších součástí je velice podařené a dává najevo kvalitní výrobu.

 

Cíl a tématika hry

Jak jsme psali v úvodu, hra je tematicky zaměřena na válku mezi rebely a impériem. Každá frakce má velmi odlišný cíl. Hráč za stranu Impéria má za cíl odhalit základnu rebelů (jedna ze soustav na herní desce) a následně ji zlikvidovat. Rebelové naproti tomu se během hry snaží získat dostatečné množství sympatizantů, kteří by jim pomohli svrhnout Impérium.

Hra velmi věrně vystihuje přednosti a zápory obou frakcí, které známe z filmů. Největší rozdíl je v počtu jednotek. Impérium má k dispozici mnohem více jednotek než rebelové, nicméně rebelové disponují rozličnými možnostmi, jak zvrátit věci ve svůj prospěch.

 

Průběh a principy hry

Hra je určena pro 2 – 4 hráče. V našem kruhu jsme bohužel měli možnost zkusit jen hru dvou hráčů. Pro větší počet hráčů se pak rozdělují na jedné či na obou stranách oblasti, za které je daný hráč odpovědný.

Základní jednotkou pro všechny Vaše akce v rámci herního kola budou velitelé, kterými disponujete ve svém zásobníku. Velitelé jsou ve hře využíváni k plnění misí, realizacím projektů, pohybování s jednotkami a de facto jsou spjati s veškerými prvky ve hře. Na začátku má každá strana 4 velitele, nicméně v průběhu hry budete mít možnost najmout další velitele do svého zásobníku.

Herní kolo se dělí do několika fází. První fáze je vyložení misí a projektů. Každý hráč má k dispozici nalízané karty misí/projektů. Pokud se rozhodne pro realizaci některé z těchto karet, vyloží jí lícem dolů na herní plochu (aby protivník neviděl, o jaký projekt/misi se budete pokoušet). K tomu aby hráč mohl misi nebo projekt uskutečnit, musí vyloženému úkolu přidělit také velitele. Každý velitel má své vlastní schopnosti v podobě symbolů. Pokud se projekt nebo mise odvolává na tyto symboly, musíte přiřadit takové velitele (nejvýše 2 na misi/projekt), abyste splnili požadavky na kartě.

S těmito kartami, respektive s využitím velitelů, je třeba zacházet opatrně, jelikož je budete ve hře dále potřebovat na zabraňování nepřátelským misím/projektům a aktivaci soustav (včetně pohybu jednotek).

V další části hry pak můžete aktivovat soustavy a svádět boje mezi frakcemi. Do aktivované soustavy můžete přesouvat jednotky z okolních soustav. Jsou zde jistá omezení, jako například, že nemůžete přesouvat jednotky ze soustavy, kde se již nachází váš velitel. Ve hře platí omezení, že všechny vesmírné jednotky se mohou pohnout pouze do sousední soustavy během jednoho kola (může být použito jiné omezení přes karty). Může se Vám tedy jednoduše stát, že sice objevíte základnu rebelů, ale nemusíte stihnout včas dopravit Vaše jednotky na místo rebelské základny.

Důležitý fakt ve hře Star Wars: rebelie je, že jednotky jsou rozdělené na pozemní a vesmírné. Pozemní jednotky se samy nemohou přesouvat mezi soustavami. Vždy potřebujeme vesmírnou jednotku, která pozemní jednotky přepraví. Každá vesmírná jednotka má také omezení, kolik pozemních jednotek může pojmout na přepravu. V tomto bodě jsme zaznamenali mírnou podivnost, že jednotky AT-AT a AT-ST se každá počítá pouze jako jedno místo pro pozemní jednotky.

Další podstatná část hry je takzvaná loajalita soustav. Obě frakce pomocí svých karet mají možnost získávat náklonost jednotlivých soustav. Pokud je soustava někomu loajální k jedné frakci, dává jim zároveň k dispozici i produkční kapacity jednotek. Každá soustava má na sobě znaky dle toho, jaký druh jednotek produkuje a na jakou pozici ve frontě produkce vykládá tyto jednotky.

Na rozdíl od rebelů může Impérium soustavu pouze okupovat. Soustava je okupována v momentě, kdy se na ní nachází alespoň jedna pozemní jednotka Impéria. Soustava se dá okupovat i v případě, že je loajální k rebelům. Pouze se žeton loajality zakryje žetonem okupované soustavy. Nevýhodou okupované soustavy je, poskytuje Impériu pouze jeden druh jednotky při produkci a sice symbol nejvíce vlevo.

 

 

Princip boje mezi frakcemi

Ve hře jsou dvě bojové linie: pozemní a vesmírná. Není možné, aby se na jedné soustavě nacházely imperiální a rebelské jednotky (stejného druhu – vesmírná/pozemní) a nedošlo k boji. Boj pokračuje do té doby, pokud jedna strana není eliminována, nebo pokud jedna strana neuprchne z boje. Je ovšem možné v jedné soustavě mít například pozemní jednotky rebelské a vesmírně jednotky imperiální.

Do boje budete ideálně potřebovat velitele, který má taktické hodnoty. Tyto hodnoty udávají, kolik si můžete líznout karet pozemní a vesmírné taktiky. Tyto karty pak mohou upravit výsledky hodů kostkami, případně za určitých podmínek přidělit zranění jednotkám přímo. Pokud dojde k boji a vy nemáte žádného generála, který by měl taktické hodnoty, můžete takového do soustavy umístit. Pokud ho nemáte ani v zásobníku, musíte se obejít bez karet taktiky.

Samotný boj pak využívá dvě sady kostek - červené a černé. Každá jednotka, která je v boji přítomna, má všechny své bojové hodnoty uvedené v červené nebo černé barvě. Jednotky tedy mají buď černé, nebo červené životy a zároveň hází různým počtem kostek jednotlivých barev. Je možné mít i kombinace mezi kostkami, kdy jedna jednotka může mít hod jednou černou a jednou červenou kostkou. Při hodu kostkami je možné hodit kritický úspěch, který znamená, že červená kostka může udělit zranění i do černých životů jednotek.

Pro boj je tedy velice důležité také plánovat, jaké životy mají jednotky, které se chystáte napadnout a zda vaše jednotky tímto druhem útoku disponují.

 

Cesta k vítězství je trnitá...

Dosáhnout vítězství naštěstí není nijak jednoduché, takže hra vám vždy vydrží na delší dobu. Jak jsme zmínili, cesta k vítězství za Impérium je odhalení základny rebelů. Každé kolo má Impérium možnost si líznout několik karet průzkumu se jmény soustav, kde rebelská základna být nemůže. Rebelská základna je totiž umístěna výběrem jedné karty průzkumu (karty s názvy soustav ve hře), kterou hráč za rebely položí na speciální políčko základna rebelů na hrací desce lícem dolů.

K tomu aby Impérium prozkoumalo soustavu, zda se zde nenachází základna rebelů, postačí jen umístit jakoukoli pozemní jednotku do soustavy. Pokud se zde nachází základna rebelů, musí hráč za rebely otočit kartu průzkumu na základně lícem nahoru a přesunout všechny jednotky ze speciálního políčka základna rebelů na danou soustavu. Impérium má následně za úkol zničit tuto základnu, tedy eliminovat všechny jednotky na této soustavě. Rebelové mají však úskočné taktiky a mezi jejich možnými kartami k hraní je například i přestěhování základny rebelů.

Při hře za rebely je taktika a styl vítězství zcela odlišný. Zatímco Impérium řeší vše za pomoci síly a počtu jednotek, rebelové využívají jakékoli lsti a úskoku, aby se vyhnuli vlivu Impéria, či získali svůj vlastní. Na posuvníku tahů (času) se proti sobě pohybují dva žetony. První se posouvá zleva doprava každé kolo. Ten určuje, v jakém tahu se hra nachází (zároveň i jestli se v daném kole budou najímat velitelé, produkovat jednotky, a tak dále). Z druhé strany, z pozice 13 z celkových 14, se zprava do leva pohybuje žeton rebelů. Tento žeton udává, jak moc je galaxie nakloněna jejich hnutí proti Impériu. V momentě kdy se potká žeton ukazatele času a žeton náklonosti k rebelům, vyhrává strana rebelů. Rebelové ovšem tento žeton neposouvají každé kolo, ale pouze za splněné mise, které to mají ve svém popisu. Pro rebely jsou proto mise zásadní cestou k vítězství.

Tento druh hry také vyvíjí příjemný tlak na Impérium, aby se opravdu snažilo nalézt rebelskou základnu co nejdříve. Pokud to totiž nestihne hráč během 14 tahů, žetony se setkají, i kdyby hráč za rebely nezískal jediný bod náklonosti. V takovém případě vyhrává strana rebelů.

 

Celkové shrnutí a dojem

Svou velikostí a propracovaností je hra opravdu strhujícím zážitkem. Ve hře není kooperativní režim (pouze ve hře více hráčů, v rámci frakcí), takže je opravdu skvělá pro hráče, kteří chtějí soupeřit s jiným hráčem. Zároveň je to hra velmi strategická, takže je nutné dobře plánovat své akce i dopředu. Standardní hrací čas jsme měli okolo tří hodin. Pro nás je to to pravé ořechové (sednout si na celý večer ke stolu a zahrát si), ale pokud to není ve Vašich časových možnostech, může to pro vás být limitující faktor. Hru bychom asi nedoporučili jen pro děti, které z ní nemusí mít správný požitek.

Zpracování jednotlivých herních dílů je opravdu vydařené. Figurky nejsou žádná sběratelská edice, ale rozhodně potěší množstvím a jejich vypracování je více než dostačující. Vzhledem k tomu, že se jedná o figurky jen pro znázornění rozložení sil v galaxii, jsou rozhodně v nadstandardním zpracování. Obzvláště Hvězda smrti působí i na herní desce majestátně.

Pokud jste fanoušek deskových her a Star Wars, pak by tahle hra rozhodně neměla chybět ve Vaší poličce. Na krabici, která má o dost větší rozměry než normální krabice, je i do poličky velmi krásný pohled.Herní portál od hráčů pro hráče
Copyright © TauriGaming 2015-2022
All Rights Reserved TauriGaming.cz